Skapa Din ansökan om skilsmässa – Snabbt, enkelt och säkert

Här på SkilsmässaDirekt kan Du snabbt och säkert, när som helst på dygnet, skapa de juridiska dokument som behövs för att Du ska kunna ansöka om skilsmässa. Dessutom är det hur enkelt som helst. Du svarar på ett antal frågor här på webbplatsen. Därefter granskar vi Dina svar så att de innehåller alla nödvändiga uppgifter varefter en jurist upprättar Din ansökan om skilsmässa och översänder den till Dig per e-post. Till skilsmässoansökan följer även en handledning som ger Dig tips och råd om vad Du bör tänka på i samband med en skilsmässa.

Vi skickar dessutom skilsmässodokumenten till Dig per e-post senast inom 24 timmar från det att Du gjorde Din beställning. Därefter är det bara att skriva under dokumenten, betala tingsrättens ansökningsavgift och skicka in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

Du kan använda Dig av SkilsmässaDirekt oavsett vilken typ av skilsmässoansökan som det är fråga om. Tjänsten kan användas såväl när makarna är ense om att skilja sig som när endast en av makarna vill skilja sig. Har makarna underåriga barn kan makarna i ansökan om skilsmässa ange sina yrkanden med avseende på vårdnaden om barnen m m.

Vi finns självfallet till hands såväl före som under och efter det att Du skapat Din ansökan om skilsmässa online här på SkilsmässaDirekt. Du har tillgång till fri support och Du kan ställa så många frågor Du vill rörande Din skilsmässoansökan under tiden som tingsrätten handlägger ärendet.