Skapa Dina dokument för ansökan om skilsmässa på mindre än 10 minuter!

Skapa Din ansökan om skilsmässa snabbt, enkelt och smidigt redan idag!

Skapa Din ansökan om skilsmässa online - snabbt, säkert och enkelt

SkilsmässaDirekt är ett enkelt, snabbt och säkert sätt för att hantera den formella delen av en skilsmässa — d v s skapandet av de dokument som behövs för att man ska kunna ansöka om skilsmässa.

SkilsmässaDirekt är utformat på ett sätt som gör att även den person som inte har några som helst kunskaper om vare sig skilsmässor eller skilsmässojuridik ska kunna skapa en komplett och korrekt ansökan om skilsmässa.

Du besvarar ett antal frågor online här på vår webbplats. Dina uppgifter skickas därefter till en skilsmässojurist som granskar Dina uppgifter och kontrollerar så att Du lämnat de uppgifter som krävs enligt lag. Därefter upprättas skilsmässohandlingarna och Du får dem skickade till Dig per e-post senast inom 24 timmar från Din beställning.

Skilsmässodokumenten är adresserade till den tingsrätt som ska handlägga just Din ansökan och det följer även med en skrift som förklarar vad Du bör tänka på i samband med en skilsmässa. Därefter är det bara att underteckna dokumenten, betala tingsrättens ansökningsavgift och skicka in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

Vi finns självfallet till hands såväl före som under och efter det att Du skapat Dina skilsmässohandlingar. Du har tillgång till fri support och kan ställa så många frågor Du vill rörande Din ansökan under tiden som tingsrätten handlägger ansökan om skilsmässa.