Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

Enligt svensk lag har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte förklara varför du vill skilja dig, vare sig för din make eller den domstol som handlägger skilsmässan. Det finns inte heller några krav om att äktenskapet t ex måste befinna sig i “varaktig söndring” eller liknande, vilket är något som förekommer i vissa länder. Utgångspunkten är enkel – vill du skilja dig, har du rätt till skilsmässa.

Ansöka om skilsmässa

Att du har rätt till skilsmässa innebär emellertid inte att domstolen omgående kommer att bevilja din skilsmässoansökan. I vissa situationer måste skilsmässan föregås av betänketid innan den kan beviljas, och syftet med dessa regler är att förhindra förhastade skilsmässor. I dessa situationer ska både du och din make få möjlighet att i lugn och ro fundera igenom ert beslut innan skilsmässan är fullbordad. 

Enligt äktenskapsbalken ska en skilsmässa föregås av betänketid om någon av följande två förutsättningar är uppfyllda:

 • En av makarna begär betänketid.
 • Någon av makarna har vårdnaden om ett barn som är under 16 år och som bor hemma.

Föreligger någon av dessa situationer är huvudregeln att skilsmässan måste föregås av betänketid innan den kan beviljas av domstolen.  

Betänketidens längd

Betänketiden är minst sex månader och högst ett år. Det innebär att du måste ge in en särskild ansökan om fullföljd av skilsmässan till tingsrätten tidigast inom sex månader och senast inom ett år.

Ha ni båda undertecknat och lämnat in ansökan som skilsmässa räknas tiden från när ansökan kom in till domstolen. Är det en enskild ansökan, d v s det är endast du som har begärt skilsmässa, räknas tiden från när din make delgavs ansökan. En ansökan om fullföljd som kommer in tidigare än sex månader eller senare än ett år kommer att avvisas av domstolen.

Undantag från reglerna om betänketid

Från reglerna om betänketid finns det fem undantag där skilsmässa kan beviljas utan föregående betänketid – även om din make motsätter sig skilsmässan, begär betänketid eller någon av er har barn som bor hemma och är under 16 år. Dessa fem undantag är följande:

 1. Ni har levt åtskilda sedan två år.
 2. Du har blivit tvingad att gifta dig med din make. 
 3. Någon av er var under 18 år när ni gifte er. 
 4. Ni är nära släkt med varandra.
 5. När ni gifte er var någon av er redan gift.

I praktiken är det framförallt det första undantaget som tillämpas. Det är inte ovanligt att två makar har levt åtskilda i mer än två år innan någon av makarna, eller båda makarna, känner att äktenskapet är bortom räddning och det därför är dags att ansöka om skilsmässa.

När du åberopar denna grund för att skilsmässan inte ska föregås av betänketid, måste du kunna bevisa för tingsrätten att ni verkligen har levt åtskilda sedan mer än två år. Detta kan göras genom t ex användande av ett särlevnadsintyg som bifogas till din ansökan om skilsmässa när den ges in till domstolen.

Vad avser de övriga punkterna är dessa äktenskapshinder. Detta innebär att ni egentligen inte hade rätt att gifta er. Det finns därför inte något som ni behöver fundera över, äktenskapet skulle aldrig ha ingåtts överhuvudtaget och därför har du omgående rätt till skilsmässa, utan någon betänketid.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är huvudregeln att en skilsmässa i vissa situationer måste föregås av betänketid. Emellertid finns det undantag från denna huvudregel. Lever ni åtskilda sedan minst två år eller om någon av er tvingades att gifta er, var under 18 år, redan var gift eller om ni är nära släkt med varandra ska skilsmässan alltid beviljas direkt utan föregående betänketid.

Är du osäker på om någon av dessa undantag är tillämpliga i just din situation är du välkommen att kontakta oss. En av våra familjerättsjurister kan gå igenom din situation för att därefter förklara vilka möjligheter som du har.

Ansöka om skilsmässa

Person som ska skriva sin ansökan om skilsmässa online

Senaste artiklarna

 • Omedelbar skilsmässa

  Omedelbar skilsmässa

  När man väl har beslutat sig för att skiljas vill de flesta ha en omedelbar skilsmässa. I de flesta fall är äktenskapet något som man …
 • Hur går en skilsmässa till?

  Hur går en skilsmässa till?

  En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse …
 • Personbevis vid skilsmässa

  Personbevis vid skilsmässa

  När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen …
 • Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om …
 • Vad kostar en skilsmässa?

  Vad kostar en skilsmässa?

  En vanlig fråga är vad en skilsmässa kostar. En enkel fråga och egentligen även en fråga som är enkel att besvara. Den enda kostnad som …