Så här fungerar det!

Det är enkelt att skapa en komplett och korrekt skilsmässoansökan med hjälp av SkilsmässaDirekt. För Dig som användare tar processen mindre än 10 minuter och den sker i följande fyra steg.

1. Du besvarar ett antal frågor

Vi ställer ett antal frågor till Dig och Du besvarar dem online här på SkilsmässaDirekt. Frågorna är enkla och de flesta av dem besvarar Du genom att klicka på något av de alternativ som vi ger Dig. Du behöver även skriva in personuppgifterna på de personer som ska skilja sig samt deras gemensamma barn som är under 18 år.

2. En jurist skapar Din skilsmässoansökan

Utifrån de uppgifter och svar som Du lämnat skapar en jurist en komplett skilsmässoansökan. Detta inkluderar eventuell ansökan om fullföljd, särlevnadsintyg m.m. Uppkommer frågor i samband med skapandet av dokumenten kontaktar vi Dig på den e-postadress som Du lämnat i samband med beställningen.

3. Ansökan om skilsmässa skickas till Dig per e-post

När skilsmässoansökan har upprättats och godkänts av en våra jurister översänds den till Dig per e-post. Till ansökan följer även en skrift som i detalj förklarar hur och var Du ska lämna in ansökan samt vad Du i övrigt bör tänka på i samband med en skilsmässa. Du har dessutom dokumenten i Din e-post senast inom 24 timmar från det att Du gjorde Din beställning.

4. Du skickar in ansökan om skilsmässa till tingsrätten

Du skriver ut ansökan om skilsmässa och undertecknar dokumentet. Därefter betalar du tingsrättens ansökningsavgift och skickar in ansökan om skilsmässa per post till tingsrätten. Du kan även bege dig till tingsrätten där du såväl kan betala ansökningsavgiften som lämna in din ansökan om skilsmässa.