Personbevis vid skilsmässa

När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen ska påbörja handläggningen av din ansökan.

Ansöka om skilsmässa

Skickar du in en ansökan om skilsmässa utan att bifoga personbevis kommer domstolen att förelägga dig att inkomma med personbevis. Att domstolen förelägger dig innebär rent praktiskt att du får ett brev från domstolen. I detta brev uppmanar domstolen dig att skicka in personbevis. Ignorerar du domstolens föreläggande kommer domstolen efter en viss tid att skriva av din skilsmässoansökan.

I det följande kommer du att kunna läsa mer om vad du ska tänka på vad avser personbevis vid en skilsmässa.

Personbevis utformade för att ansöka om skilsmässa

Ett personbevis är ett skriftligt dokument baserat på uppgifter från folkbokföringsregistret vilket hanteras av Skatteverket. Det finns olika typer av personbevis vilka samtliga har olika utformning och fyller olika syften. Det finns t ex en särskild typ av personbevis för att ansöka om id-kort och andra typer av personbevis för att öppna bankkonto, ansöka om stipendier, bevisa sin folkbokföringsadress för att endast nämna några exempel.

Syftet med det personbevis som du ger in i samband med en ansökan om skilsmässa är bl a att domstolen ska kunna bekräfta ditt och din make/makas civilstånd. D v s att ni är gifta med varandra. Du måste därför ge in ett personbevis där detta framgår.

När du beställer personbevis ska du därför ange vad det ska användas till. Anger du att personbevis ska användas för att ansöka om äktenskapsskillnad kan du vara säker på att du erhåller rätt version. Beställer du personbevis online via Skatteverkets webbplats kan du välja mellan olika personbevis i samband med beställningen. Väljer du att besöka något av Skatteverkets kontor eller ringa till Skatteverket kommer personalen att fråga dig vad personbeviset ska användas till varefter de skriver ut just den version som du behöver.

Olika typer av personbevis för skilsmässa.
Det finns ett stort antal olika typer av personbevis hos Skatteverket. Tänk därför på att beställa ett personbevis som är anpassat för att användas till en ansökan om skilsmässa.

Leverans av personbevis

Beställer du personbevis via Skatteverkets webbplats har Skatteverket endast möjlighet att skicka dem till dig på den adress där du är folkbokförd. Det är inte möjligt för Skatteverket att skicka personbevisen till en annan adress. Anledningen till detta är man vill undvika missbruk och i vart fall något försvåra spridningen av personuppgifter även om Skatteverkets uppgifter i grund och botten är offentliga uppgifter vilka ska vara tillgängliga för vem som helst.

Att personbevis endast levereras till folkbokföringsadressen kan ibland ställa till problem. Detta gäller t ex om du inte är bosatt på din folkbokföringsadress. Det är inte ovanligt att en av makarna flyttar ut från bostaden i samband med en skilsmässa och att det sker utan att folkbokföringsadressen ändras. Ofta bor den utflyttade maken temporärt hos släkt eller bekanta. Befinner du dig i en sådan situation är det enklast att du beger dig till Skatteverket och begär att få personbevisen ”över disk”.

Ett annat skäl att du ska begära ut personbevisen vid ett besök på Skatteverkets kontor kan vara att du inte vill att din make/maka ska få reda på att du avser att ansöka om skilsmässa. Skickas personbevisen till dig per post finns alltid risken för att det är din make/make som öppnar posten och inte du själv.

Var du kan beställa personbevis

Vill du beställa personbevis och få dem hemskickade till din folkbokföringsadress kan du göra detta såväl vid ett besök på något av Skatteverkets servicekontor som via Skatteverkets webbplats eller per telefon.

Tänk på att personbevisen inte får vara äldre än tre månader när du lämnar in dem till tingsrätten. Är de äldre än tre månader kommer de inte att accepteras av tingsrätten och tingsrätten kommer att förelägga dig att skicka in nya personbevis.

Det är helt gratis att få ut personbevis via Skatteverket.

Person som beställer personbevis hos Skatteverket via sin telefon.
Det är helt gratis att beställa personbevis för äktenskapsskillnad. Du kan beställa personbevis per telefon, via internet eller vid ett besök på något av Skatteverkets servicekontor

Personbevis vid fullföljd av ansökan om skilsmässa

Som om det inte var tillräckligt att du måste ge in personbevis när du ansöker om skilsmässa måste du även ge in personbevis när du ansöker om fullföljd av skilsmässa. En skilsmässa måste i vissa situationer föregås av betänketid innan den kan beviljas. Betänketid är huvudregeln om någon av makarna har hemmavarande barn under 16 år eller endast en av makarna vill skilja sig.

När du lämnar in ansökan om fullföljd kan du inte använda dig av samma personbevis som du använde dig av när du ansökte om skilsmässa. Även vid ansökan om fullföljd av skilsmässa får personbevis inte vara äldre än tre månader. Du måste därför beställa nya personbevis om du ska ansöka om fullföljd av skilsmässa.

Ska skilsmässan inte föregås av betänketid behöver du inte bekymra dig om att beställa nya personbevis. Det räcker med de personbevis som du lämnade in i samband med att du gav in din ansökan om skilsmässa.

En kort sammanfattning avseende personbevis vid skilsmässa

Ska du ansöka om skilsmässa måste du bifoga personbevis när du ger in din ansökan till domstolen. Detsamma gäller om och när du ska ansöka om fullföljd av en ansökan om skilsmässa – även i denna situation måste du bifoga personbevis. Personbevisen får inte vara äldre än tre månader när det ges in till domstolen.

Personbevis tillhandahålls av Skatteverket och du kan beställa personbevis vid ett besök på ditt lokala skattekontor, per telefon eller via Skatteverkets webbplats. Tänk på att ange att personbevisen ska användas för att ansöka om skilsmässa då det finns särskilda personbevis för detta ändamål. Det kostar inte något att beställa personbevis för skilsmässa via Skatteverket.

Tycker du att det verkar komplicerat att ansöka om skilsmässa är du välkommen att använda dig av vår tjänst för upprätta dokument för ansökan om skilsmässa online.

Ansöka om skilsmässa

Person som ska skriva sin ansökan om skilsmässa online

Senaste artiklarna

 • Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Enligt svensk lag har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte förklara varför du vill skilja dig, vare sig för din make eller …
 • Omedelbar skilsmässa

  Omedelbar skilsmässa

  När man väl har beslutat sig för att skiljas vill de flesta ha en omedelbar skilsmässa. I de flesta fall är äktenskapet något som man …
 • Hur går en skilsmässa till?

  Hur går en skilsmässa till?

  En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse …
 • Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om …
 • Vad kostar en skilsmässa?

  Vad kostar en skilsmässa?

  En vanlig fråga är vad en skilsmässa kostar. En enkel fråga och egentligen även en fråga som är enkel att besvara. Den enda kostnad som …