Omedelbar skilsmässa

När man väl har beslutat sig för att skiljas vill de flesta ha en omedelbar skilsmässa. I de flesta fall är äktenskapet något som man vill lämna bakom sig så snabbt som möjligt. Emellertid är detta inte alltid något som du själv kan styra över. Äktenskapsbalken innehåller bestämmelser som reglerar när du kan beviljas omedelbar skilsmässa, och när din skilsmässa måste föregås av betänketid. Vi kommer översiktligt att gå igenom dessa i det följande. 

Ansöka om skilsmässa

Huvudregeln avseende dina möjligheter att omedelbart bli beviljad skilsmässa

Reglerna om skilsmässa finns i äktenskapsbalken. Enligt dessa regler är utgångspunkten att du och din maka/make omedelbart kan beviljas skilsmässa om ni: 

 • är överens om att ni vill skilja er, och
 • ingen av er har barn som bor hemma och som är under 16 år.

Är ni inte överens, eller om ni har barn under 16 som bor hemma, måste skilsmässan enligt huvudregeln föregås av en betänketid innan den kan beviljas. 

Reglerna om betänketid

Reglerna om betänketid har till syfte att undvika förhastade skilsmässor. De är utformade på så sätt att efter det att domstolen har beslutat om betänketid måste du, eller din maka/make, ansöka om fullföljd av skilsmässan för att domstolen ska kunna döma till skilsmässa. Dessutom måste det ha passerat minst sex månader innan du kan lämna in en ansökan om fullföljd.

Har ni gjort en gemensam ansökan om skilsmässa räknas betänketiden från när ansökan kom in till domstolen. Är det endast du som har begärt skilsmässa räknas tiden från när din maka/make delgavs din ansökan om skilsmässa.

Det finns dessutom en regel som anger att ansökan om fullföljd måste ges in till domstolen senast inom ett år från det att ansökan om skilsmässa lämnades in. När ett år har gått skriver domstolen av ärendet. En ansökan som ges in senare än inom ett år kommer därför inte att beaktas av domstolen.

Exempel:

Anna och Bengt är gifta med varandra men har bestämt sig för att gemensamt ansöka om skilsmässa. Eftersom de har ett barn under 16 år som bor hemma kan domstolen inte omedelbart döma till skilsmässa. I stället beslutar domstolen att deras skilsmässa måste föregås av betänketid.

Domstolen har tagit emot Annas och Bengts ansökan den 6 januari. Det innebär att om någon av makarna vill ansöka om fullföljd av skilsmässan kan fullföljdsansökan skickas in till domstolen tidigast den 6 juli samma år, och senast den 6 januari kommande år. En ansökan om fullföljd som ges in utanför dessa tidpunkter kommer att avvisas av domstolen.

Undantagsregler som gör det möjligt att omgående beviljas skilsmässa

Det finns en särskild undantagsbestämmelse som gör det möjligt för dig att beviljas omedelbar skilsmässa även om din maka/make motsätter sig skilsmässan, eller om ni har barn som bor hemma och som är under sexton år. Denna undantagsbestämmelse är tillämplig om du och din maka/make har levt åtskilda sedan minst två år. Med detta avses i praktiken att ni ska ha varit bosatta på olika bostadsadresser. Har ni levt åtskilda sedan mer än två år har du rätt till omedelbar äktenskapsskillnad trots att din maka/make vill ha betänketid eller ni har hemmavarande barn. 

Att tänka på när du vill bli beviljad för att kunna få omedelbar skilsmässa

Är det viktigt för dig att din ansökan om skilsmässa blir omgående beviljad måste först och främst förutsättningar för en skilsmässa utan betänketid vara uppfyllda. Det innebär att din maka/make inte får begära betänketid och att ni inte heller har barn under 16 år som bor hemma. Alternativet är att du och din maka/make har bott isär sedan mer än två år.  

Det är dessutom viktigt att din ansökan om skilsmässa är korrekt utformad med rätt yrkanden och att samtliga dokument finns med i ansökan. Är inte ansökan korrekt utformad, eller det saknas några dokument, kommer domstolen i de flesta fall att förlägga dig att komplettera ansökan vilket medför att handläggningen kan dra ut mycket långt i tiden. Var därför noggrann när du upprättar din ansökan om skilsmässa.

Känner du dig det minsta osäker på hur du ska utforma din ansökan om skilsmässa är du välkommen att kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Vi går igenom din situation och ser därefter till att din ansökan blir korrekt utformad och omedelbart handläggs av domstolen utan att du behöver göra några kompletteringar.

Ansöka om skilsmässa

Person som ska skriva sin ansökan om skilsmässa online

Senaste artiklarna

 • Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Enligt svensk lag har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte förklara varför du vill skilja dig, vare sig för din make eller …
 • Hur går en skilsmässa till?

  Hur går en skilsmässa till?

  En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse …
 • Personbevis vid skilsmässa

  Personbevis vid skilsmässa

  När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen …
 • Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om …
 • Vad kostar en skilsmässa?

  Vad kostar en skilsmässa?

  En vanlig fråga är vad en skilsmässa kostar. En enkel fråga och egentligen även en fråga som är enkel att besvara. Den enda kostnad som …