Juridiska konsultationer

Juridiska konsultationer med en jurist online.

Du får juridisk rådgivning av en jurist online. Denna tjänst kan användas när du vill ha klar och tydlig information om lagar och regler inom ett visst område eller om du vill ha konkreta juridiska råd avseende hur du ska agera rättsligt i en viss situation. Tjänsten kan även användas för en juridisk granskning och tolkning av olika juridiska dokument.

Innan du kan använda dig av denna tjänst måste du först ha varit i kontakt med en av våra jurister och redogjort för de faktiska omständigheterna samt vad du vill uppnå med den juridiska rådgivningen.